Näringsliv

Nivån av arbetslösa i Sverige är ”stabil”

” Sverige är ett av de få länderna i Europa som under mycket lång tid haft en stabil arbetslöshet. År 2008 var det 4,99 % av samtliga personer mellan 16 år och 64 år som var arbetslösa. Under åren fram till 2018 var högsta nivån på 8,71 %. Mellan 2009 och 2018 har arbetslösheten legat stabilt mellan 7,5 % och 8,5 %. Här får man även komma ihåg att en för låg arbetslöshet inte är bra för näringslivet då detta pressar upp löner och påvisar brist på arbetskraft. Det är däremot vissa grupper som har större arbetslöshet än andra. Arbetslösheten bland ungdomar har varierat med som lägst 9,71 % år 2008 till en topp på 18,35 % år 2011. Sedan dessa har det gått ner till mer ”normala” nivåer och ligger på kring 11–15 %. ”

Läs artikelns full längd!

Näringsliv

Den svenska industrin styr oljeimporten

” Med stor industri finns även stort behov av olja, något som ligger högt på importerade varor till Sverige. Men det har hänt mycket inom den svenska industrin som minskat behovet av olja betydligt. Förändringarna kan spåras bak till 70-talet då oljekrisen innebar att många företag var tvungna att växla om till mer energieffektivisering. För att kunna konkurrera på marknaden pressades företagen att minska sitt oljeberoende och effektivisera produktionen. Detta är något som sedan låg bakom den starka konjunkturen på 90-talet även om den svaga kronan även var avgörande. Med större fokus på miljö och ekonomiska fördelar har företag idag allt mer valt bort fossila bränslen till förmån för alternativa energikällor. Från att olja varit 20 % av alla import var siffran på 11% år 2018. ”

För mer intressant läsning!