Näringsliv

Arbetslösheten i Sverige

Nivån av arbetslösa i Sverige är ”stabil”

” Sverige är ett av de få länderna i Europa som under mycket lång tid haft en stabil arbetslöshet. År 2008 var det 4,99 % av samtliga personer mellan 16 år och 64 år som var arbetslösa. Under åren fram till 2018 var högsta nivån på 8,71 %. Mellan 2009 och 2018 har arbetslösheten legat stabilt mellan 7,5 % och 8,5 %. Här får man även komma ihåg att en för låg arbetslöshet inte är bra för näringslivet då detta pressar upp löner och påvisar brist på arbetskraft. Det är däremot vissa grupper som har större arbetslöshet än andra. Arbetslösheten bland ungdomar har varierat med som lägst 9,71 % år 2008 till en topp på 18,35 % år 2011. Sedan dessa har det gått ner till mer ”normala” nivåer och ligger på kring 11–15 %. ”

Läs artikelns full längd!