Näringsliv

Industrin behöver olja!

Den svenska industrin styr oljeimporten

” Med stor industri finns även stort behov av olja, något som ligger högt på importerade varor till Sverige. Men det har hänt mycket inom den svenska industrin som minskat behovet av olja betydligt. Förändringarna kan spåras bak till 70-talet då oljekrisen innebar att många företag var tvungna att växla om till mer energieffektivisering. För att kunna konkurrera på marknaden pressades företagen att minska sitt oljeberoende och effektivisera produktionen. Detta är något som sedan låg bakom den starka konjunkturen på 90-talet även om den svaga kronan även var avgörande. Med större fokus på miljö och ekonomiska fördelar har företag idag allt mer valt bort fossila bränslen till förmån för alternativa energikällor. Från att olja varit 20 % av alla import var siffran på 11% år 2018. ”

För mer intressant läsning!