WordPress gör byggandet lekande lätt

Php är grundspråket för ett antal potenta CMS. Med ett system av den här typen, till exempel Drupal eller WordPress, bygger man fort och enkelt snygga webbsidor helt utan att kunna skriva någon kod. Det existerar enorma utvecklingsmöjligheter för användare med kompetens inom Php och CSS. Ett otroligt hjälpmedel om man vill publicera webbinnehåll snabbt och enkelt, är WordPress. Det kostar ingenting, och för att komma igång finns stora mängder startklara teman. WordPress är ett av världens största CMS, och nyttjas av miljontals webbplatser varje dag.

Ny internetstrategier

Tekniska och content utgör tillsammans sökmotoroptimeringen. Ifall man ska lyckas med sin sökoptimering är det nödvändigt med deskriptiv text, hosting, och internlänkning. När man vill att sökmotorer ska ge sidan en hög placering bland sökresultaten behövs relevant content i form av till exempel skrivna texter och bild. Om man vill snabbt bygga hemsidor är plugins av oerhörd betydelse. Ifall man vill ha ett fundament som därefter byggs ut med prestanda, så är WordPress ett fantastiskt system. Vill man ha insticksprogram som optimerar mot sökmotorer, förkortar laddningstiden, eller bjuder på läckra designdetaljer, så har man tillgång till massor med alternativ.

Utbilda för bättre webb

Att verka för att personal skall kunna hantera WordPress är någonting man kan vinna på. Även om inte alla primärt jobbar med webbsidor, kan en grundkunskap i hantering av WordPress innebära att fler kan ta ansvar för information och spridning av fakta. De flesta system som används idag frikopplar kod och gränssnitt. Det gör arbetet smidigare. Här finns några tips för konferens där man kan orientera sig i Webb samt företagets olika system för nätet.

Konferenslokaler i Göteborg

Sveriges näst största stad har mycket att bjuda på, och intresset för konferenser i Göteborg växer ständigt i takt med att nya konferenslokaler byggs upp och inreds på vackra och naturnära ställen. Du som är på jakt efter en bra konferenssal som anpassar sig till teamets behov kan här hitta ett brett utbud av såväl stora som små centralt belägna lokaler, som ger rum för idéerna att utvecklas och förfinas. När arbetsdagen är slut finns det en mängd olika fritidsaktiviteter att välja bland, allt från citypuls till gröna ängar, skogsvandring och havsutsikter.

Syftet med en konferens

Att låta arbetsteamet mötas på en extern plats ger frisk luft åt företaget: man kommer bort från rutinen och får chans att behandla idéer från nyare, färskare synpunkter. Teamkänslan stärks också mellan medarbetarna, och man återgår till arbetsplatsen med förnyad motivation, energi och entusiasm. Därför är det viktigt att konferenssalen verkligen anpassar sig till programmets aktiviteter. Eftersom företag skiljer sig från företag och varje konferens har ett unikt tema, olika antal deltagare och varar i olika tider, är det bra att ha ett brett utbud av lokaler att välja mellan.

När ska lokalen bokas?

Eftersom det är stor efterfrågan på bra konferenslokaler i Göteborg bör bokningen ta plats åtminstone 9 månader före det bestämda datumet för konferensen. När bör denna bokning ske i förhållande till planeringen? Valet av lokal bör prioriteras, men det bör inte hända förrän vissa förutsättningar för konferensen bestämts – till exempel vilket läge som kommer att locka den tänkta kundkretsen, vilken mötesform som planeras och det utrymme och kapacitet som lokalen behöver räkna med för att alla aktiviteter ska kunna ta plats utan förhinder. När detta en gång bestämts, är det dags att hitta den rätta platsen – alla smådetaljer ska bestämmas senare och anpassas till lokalens omständigheter, och inte tvärtom. Det är bra att komma ihåg att inte bara välja platsen som ligger närmast. Boka i stället den lokal som anpassar sig bäst till helheten av kriterier.

Utifrån deltagare

Det är ditt ansvar som konferensorganisatör att se till så att alla deltagare har transportmöjligheter. De flesta konferenslokaler i Göteborg kan bidra med väsentlig information om detta – hör av dig till dem innan bokningen när det gäller frågor som: hur lång tid kommer det att ta för deltagarna att ta sig till och från lokalen? Hur mycket kommer det att kosta? Går det att ordna grupptransport? Finns det närliggande parkeringsmöjligheter?

Erfarenhet

När du bokar en konferenssal är det inte bara lokalen du får tillgång till. Den som vill kan även välja att outsourca organiseringen till en expert programledare – någon som har gott om erfarenhet med dylika evenemang och kan se till så att både stora och små grupper kan njuta av den tid de investerat i konferensen. Varje möte har ett unikt syfte, och för att uppnå de mål som satts upp är det viktigt med god kommunikation mellan företagets personal och den externa programledaren. Tala om vad du vill åstadkomma och varför, så kommer programledaren att bidra med idéer om hur detta kan gå till.

Talare som engagerar publiken

Ett bra sätt att engagera och motivera konferensdeltagarna är ett väl hållet tal. En professionell talare ska kunna nå publiken och få varje individ att känna sig personligt tilltalad. Personalen på den konferenslokal du väljer kan hjälpa dig ta kontakt med ett urval av talare – allt från experter inom olika ämnen till roliga tv-stjärnor som livar upp dagen. Gå igenom talets innehåll med talaren någon tid innan datumet för konferensen och avgör huruvida budskapet verkligen stämmer med mötets övergripande tema, samt hur det ska se ut i övrigt: ska det vara interaktivt? Hur mycket humor ska ingå? Till vilken grad ska företagets behov adresseras?

Bjud på middagsunderhållning

Genom att arrangera underhållning någon gång under dagens lopp – till exempel under middagen – kan du förstärka intrycket din konferens har på deltagarna. Det finns ett brett urval av artister att välja bland, som komiker, stand-up-artister, band, coverband, trubadurer, showgrupper, magiker och orkestrar. Om artisten du väljer att anlita är välbekant kanske du vill annonsera detta i din inbjudan – om de inte är så kända kan det vara bäst att låta showen komma som en överraskning för deltagarna. Det har bevisats att ju större del av programmets detaljer förblir okänt för deltagarna innan de anländer till konferensen, desto troligare är det att de tackar ja till inbjudan.

Dokumentera

Förstärk det avtryck din konferens har på deltagarna genom att ordna med professionell dokumentation i form av text och bild, som sedan redigeras och skickas till alla konferensdeltagare. Det kan vara så enkelt som ett par kort på gruppen med konferenstema och datum, eller mer ambitiöst i form av en film med detaljer från tal och intervjuer. Materialet ska sedan vidarebefordras elektroniskt till alla som varit med. Räknar du med en större grupp deltagare kan det vara en bra idé att anlita externa resurser som tar hand om detta.